ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มิ.ย. 65 โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 
07 ส.ค. 62 ถึง 08 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬาภายใน
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
13 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
09 ก.พ. 61 อบรมโครงการคุณะรรม จริยธรรม
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
20 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา “โซนหุบเขา” ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560
30 ก.ย. 60 ถึง 02 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
21 ก.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน
31 ก.ค. 60 ถึง 01 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 การทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 ธ.ค. 59 ทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
15 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30
การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา สพม.30 ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559
08 ธ.ค. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดบึงกาฬ
09 พ.ย. 59 อบรมโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
01 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 กำหนดการสอบปลายภาค
28 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559