การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 025-028
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.68 KB
028 รายงานผลบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี