ภาพกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง การพัฒนาทั้งระบบ (Healthy School : The Whole System Approach)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง
การพัฒนาทั้งระบบ (Healthy School : The Whole System Approach)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,11:47   อ่าน 359 ครั้ง