ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น.
นายสุรชัย บัวจูม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายไชยกร คะนาวัง เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่น ๆ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,20:33   อ่าน 64 ครั้ง