สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการจัดซื้อ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.71 KB
Adobe Acrobat Document รายงานสรุปผลการจัดซื้อ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 – กันยายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.13 KB