เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนภูพระวิทยาคม (ภาษาไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.89 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนภูพระวิทยาคม (ภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.46 KB