ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม หลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 276) 08 ก.ย. 65
ประกาศ คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 362) 07 ก.ค. 65
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 793) 16 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 63 (อ่าน 7629) 25 ก.พ. 63
นิเทศ ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (อ่าน 8078) 31 ก.ค. 62
VTR แนะนำโครงการส่งเสริมอาชีพ (อ่าน 8090) 28 มี.ค. 62
โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ (อ่าน 8934) 20 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก (อ่าน 8063) 13 ธ.ค. 61
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 7648) 06 พ.ย. 61
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจ กับ นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโร (อ่าน 7866) 08 ส.ค. 61
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 7618) 07 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ (อ่าน 7500) 16 พ.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7517) 07 มี.ค. 61
โครงการค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3) (อ่าน 7828) 06 ก.พ. 61
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 8114) 30 ม.ค. 61
กีฬาโซน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 (อ่าน 7586) 12 ธ.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30 (อ่าน 8251) 10 ต.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5 (อ่าน 7363) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4 (อ่าน 7363) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.3 (อ่าน 7439) 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.2 (อ่าน 7407) 21 ส.ค. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.1 (อ่าน 7345) 21 ส.ค. 60
วิทีทัศน์นำเสนอโรงเรียนประชารัฐ สพม.30 (อ่าน 7476) 14 ก.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filin (อ่าน 9323) 23 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง Present simple tense (อ่าน 7488) 26 พ.ค. 60
วารสารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 7422) 20 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ การเข้าตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 7398) 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูพระวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม (อ่าน 7423) 16 มี.ค. 60
วารสารฟ้าทอง (อ่าน 7443) 24 พ.ย. 59
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 7458) 25 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 7675) 25 ต.ค. 59
ทุนการศึกษา (อ่าน 7418) 19 ก.ย. 59