กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูร
ครูอัตราจ้าง