ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนภูพระวิทยาคม (ระดับมัธยม)
ชื่อนักเรียน : บริษัทสร้างการดี เค้กกล้วยหอม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,13:38   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวาดภาพรณรงค์ป้องกันโควิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นายธัญวุฒิ ขำหินตั้ง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,21:57   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดวาดภาพรณรงค์ป้องกันโควิด ระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนะชัย วารินทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,21:54   อ่าน 554 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เสื้อมัดย้อม
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมชุมนุมศิลปะ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,09:38   อ่าน 499 ครั้ง